|| ણમો ણમો નાણદિવાયરસ્સ ||  
પદાધિકારીઓ
શ્રી મગનલાલ હરિલાલ દોશી     ટ્રસ્ટી-પ્રમુખ શ્રી પ્રાણલાલ રામજી શેઠ      ટ્રસ્ટી-ઉપપ્રમુખ
શ્રી શશીકાંત ગોરધનદાસ બદાણી       ટ્રસ્ટી શ્રી દામજીભાઇ લાલજીભાઇ એંકરવાળા   ટ્રસ્ટી શ્રી કિશોરભાઇ ભીમજી સંઘવી          ટ્રસ્ટી શ્રી સુભાષચંદ્રજી એસ. રૂણવાલ        ટ્રસ્ટી શ્રી નેણશીભાઇ લાઘાભાઇ શાહ         ટ્રસ્ટી
શ્રી દિનેશભાઇ અનોપચંદ ભાયાણી ટ્રસ્ટી-મંત્રી માનદ મંત્રી
શ્રી ગુણવંતરાય માધવલાલ બરવાળિયા શ્રી દિનેશભાઇ અનોપચંદ ભાયાણી શ્રી મનુભાઇ દુર્લભજી તુરખિયા માનદ ખજાનચી
શ્રી રજનીકાંત ચીમનલાલ ગાંધી
 
 

2023

કાર્યાલય:   

ઓલ ઈન્ડિયા એસ. એસ. જૈન કોન્ફરન્સ   
C/O શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન શ્રાવક સંઘ
કાંદા વાડી (કેસર વાડી) ૧૭૦, ખાડીલકર રોડ,
કાંદાવાડી,  મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૪

લવાજમ ઓનલાઇન પણ
ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.
વધુ માહિતી માટે
શ્રી ભરત જાટકીયા નો ફોન નંબર
9619845690
ઉપર સંપર્ક કરવા વિનંતી.
BANK DETAIL: ACCOUNT NAME:
ALL INDIA S. S. JAIN CONFERENCE
BANK’S NAME : BANK OF BARODA
ZAVERI BAZAR, MUMBAI-400 002.
ACCOUNT NO. 70130200003468
IFSC CODE: BARBODBZAVERI
MICR NO. 400012219 દરેક લેખકના વિચાર સ્વતંત્ર  છે. તેની સાથે અમે
સહમત છે તેમ માની લેવું નહિ. વીતરાગ આજ્ઞા
વિરુદ્ધ હોય તો તુરંત જણાવવા વિનંતિ છે.
કાનુની કાર્યવાહી અધિકાર શ્રેત્ર  મુંબઇ
 
      
     
2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

પબ્લિક ટ્રસ્ટ રજી નં. E 10644 (મુંબઈ)
તંત્રી: ડો. રતનબેન ખીમજી છાડવા E-mail:  shahraksha99@hotmail.com
 

for samayik & pratikraman:
www.mahasangh.org
www.pratikraman.net

 
admin: in@divyamcomputech.com
by: www.divyamcomputech.com
mirror sites:
www.jainprakash.net
www.jainprakash.in
 

©All rights reserved with All India S. S. Jain Conference
jain religion magazine pujya namramuni namra muni maharaj saheb pujya shri dhirajmuni dhiraj muni maharah saheb
all india shwetamber shthanakwasi jain conference mumbai shwetambar jain prakash magazine jainprakash magazine
Address:
542, Jagannath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, 3rd Floor,
Above Dasha Shrimali Office, Kamani Wadi, Mumbai - 400 002.
Phone : 2291 8788 / 2201 8629